Thursday, July 11, 2013

Board Exam!


Pinikit ko ang aking mga mata.
Pagka't pagod na sa kakabasa.
Nahirapan sa Chrystallography.
Napaisip ng kunti kay Stratigraphy.
Nakaligtaan si Geomorphology.
Babalikan mamaya si Paleontology.
Ako ay kinakabahan para sa Agosto.
May pang-huling exam sa pagkokolehiyo.
Isang pagsubok na dapat ay lampasan.
Isang mithiin na dapat ay makamtan.
Panginoon! Ako ay lumuluhod, nagsusumamo.
Mga pangarap ko't hiling ay dinggin mo.
Katalinuhan at lakas ng loob aking hanap.
Sa pag-uwi ay maging GEOLOGIST na ganap.

No comments:

Post a Comment

Feel free to drop some comments. It will be greatly appreciated. Thank You!